Tähelepanu soojatarbijad!

 

OÜ Elva Soojus annab teada, et alates 01.09.2017 alustas  Nooruse tn katlamaja tööd, seoses sellega on piirkonnas olevate korterelamute ja teiste soojusvõrku lülitatud hoonete küttesüsteeme võimalik täita  veega, ja vastavalt hoone valdaja soovile lülitada küttesüsteem töösse. Süsteemide täitmise ja töösse lülitamise soovist anda eelnevalt teada telefonil 5330 2310

Kõigist leketest ja vigadest anda teada telefonidel: 53302310; 5206804 või e-mail: info@elvasoojus.ee , või hoone haldajale.