Elva linna Muusikakooli ja Sotsiaalmaja soojustrassi ehitus.

 Käes on juunikuu ja alustasime Elva Muusikakooli ja Sotsiaalmaja soojatrassi ehitusega. Ehitustöid teostab hanke võitnud AS EG Ehitus, järelevalvet hakkab teostama OÜ Keskkonnaprojekt. Soojustrassi ehitust toetab Euroopa Ühtekuuluvusfond ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KiK).
Töödega alustatasime juuni teisest nädalast, kõik tööd peavad olema lõpetatud juuli lõppuks. Ehitustööde ajaks Supelranna ja Kalda tänavaid täielikult ei suleta, suletakse ainul osaliselt nii, et liigelda oleks võimalik.
Loodame linnakodanike mõistvale suhtumisele ja palume vabandust ebamugavuste pärast.

Projekti rahastajad:                    EL Ühtekuuluvusfond, Keskkonnainvesteeringute Keskus,  OÜ Elva Soojus
Struktuuritoetuse saaja, tellija: OÜ Elva Soojus, Arne Jänessoo, tel. 53302310
Ehitaja:                                       AS EG Ehitus, Ilmar Topmann, tel 5344 0066
Omanikujärelevalve:                   OÜ Keskonnaprojekt, Harri Vihalemm, tel. 502 6286
Ehitusperiood:                            05.06.2017 – 31.07.2017

Ehitusluba:                                 1712271/08697

 EG infotahvel Elva soojatrass

NB! Tähelepanu Tarbijad!

OÜ Elva Soojus annab teada, et alates 13.06.2017 lõpetame Nooruse  tänava katlamaja piirkonnas kütmise. Kõigil tarbijatel palume sulgeda soojussõlmedes soojustrassi sulgkraanid, lülitada tööst välja soojussõlmed (pumbad, soojussõlme automaatika).

Kohtumiseni sügisel!

OÜ Elva Soojus.